Bulota Julius http://www.plienosparnai.lt/ nuotraukaJulius Bulota (917 07 04 Galalių k., Leliūnų vis., Utenos aps. -?). Lietuvos aviacijos jaun. leitenantas. 1932 baigė Utenos gimnazijos 4 klases. 1935-37 dirbo braižytoju Artilerijos dirbtuvėse Kaune. 1935 Nidos sklandymo mokykloje įgijo tarptautinį sklandytojo „C" piloto laipsnį. 1937 baigęs Aukštesniąją technikos mokyklą pašauktas į karinę tarnybą. 1938 09 27 baigęs Karo mokyklą (XIII asp. laid.) ats. jaun. leitenanto laipsniu paleistas į aviacijos specialybės karininkų atsargą. Tais pat metais įstojo į VDU Statybos fakultetą. 1939 studijavo aeronautiką Vokietijos aukštojoje technikos mokykloje Berlyne. 1939 09 01 prasidėjus II Pasauliniam karui studijas tęsė Vilniaus universitete. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą dirbo Kauno m. savivaldybės Technikos skyriuje. Vokiečių okupacijos metu dirbo šiame skyriuje techniku-darbų vykdytoju. 1943 12 29 baigęs universitetą įgijo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą. 1944 pasitraukė į Vokietiją.

1945-49 Kempteno lietuvių stovykloje padėjo organizuoti Maironio gimnaziją, dirbo prof. S. Kolupailos Aukštųjų technikos kursų reikalų vedėju, dėstė matematiką, skaičiavimo techniką ir geodezijos bei hidrometrijos pratybas.

1949 emigravo į JAV, apsigyveno Souf Bende, Indianos valstijoje. Turėdamas inžinieriaus profesionalo licenciją projektavo ir vadovavo statyboms, projektams Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, Škotijoje, Belgijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Brazilijoje. Aktyviai dalyvavo lietuviškojoje veikloje - ALIAS, Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė“ narys, redagavo LB biuletenį „Žynys".

Šaltiniai:  „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas. http://www.plienosparnai.lt/

Joomla templates by a4joomla