Bulota Stasys http://www.plienosparnai.lt/ nuotraukaStasys Bulota (1913 01 11 Gulalių k., Leliūnų vls., Utenos aps -1982) Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas. 1934 baigė Utenos gimnaziją. 1934 11 20 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1938 05 12 baigęs Karo mokyklą (XIX laid.) aviacijos jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į karo aviacijos 4 eskadrilę. 1940 05 25 suteiktas leitenanto laipsnis. 1940 iki rudens tarnavo Zokniuose, po to Lietuvos tautinės eskadrilės Ukmergėje Pivonijos aerodromo komendantas ir kuopos vadas. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo karo lakūnu 3 eskadrilėje. 1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK atsk. aviaeskadrilę. 1941 kovą pasitraukė į Vokietiją, bet rudenį grįžo į Lietuvą. 1942-43 mokėsi Šiaulių prekybos institute. Iki 1947 mokytojavo Papilėje ir Plungėje. Baigė Vilniaus universiteto Ekonomokos fakultetą, dirbo Melioracijos treste vyr. buhalteriu. 1982 01 09 mirė Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Šaltiniai: „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.  http://www.plienosparnai.lt/

Joomla templates by a4joomla