velines 2

Lapkričio 1-oji viena iš svarbiausių metų datų - Mirusiųjų atminimo diena, Vėlines. Jau nuo šio savaitgalio dauguma kelių ves į kapines, nes nėra šeimos, kurios artimieji nebūtų atgulę amžino poilsio.

Kapus lankome, puošiame, uždegame žvakutes. Gerą savaitę plevena liepsnelės ant gėlėmis nuklotų kapų. Iš kartos į kartą perduodama tokia mirusiųjų pagerbimo tradicija neišnyko, ko gero, ir neišnyks... Juk egzistencijos ratas kaip sukosi, taip ir suksis visiems vienodu mirties ir gyvenimo ritmu.

Kiekvienose kapinėse, skęstančiose žvakių liepsnelių ir gėlių jūroje, lieka keliolika kapelių, kurių jau daugelį metų niekas nebeaplanko ir neuždega žvakutės, nepadeda rudeninio gėlės žiedo. Vadovaujantis Kapinių tvarkymo ir priežiūros taisyklėmis, tokios kapavietės turi būti naikinamos ir leidžiama tą vietą perimti jos pageidaujantiems. Lankydami Leliūnų ir Pakalnių kapinėse savo artimųjų kapus, galbūt šalia ar atokiau, pamatysite lenteles su trumpa informacija. Tai kapeliai, kurių niekas nebelanko daugiau nei 30 metų. Gal būt dar kas mena, kas tuose kapeliuose buvo palaidota. Labai lauktume tokios informacijos svetainėje nurodytu telefonu ar apsilankymu seniūnijoje.

Leliūnų seniūnijos seniūno įsakymu buvo sudaryta komisija tokioms kapavietėms įvertinti. Kapavietės buvo nufotografuotos ir aprašytos. Lauksime atsiliepiant artimųjų iki 2017 m. balandžio 1 d., nes po to kapavietės bus panaikintos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis, kadangi leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje gali būti išduotas, jeigu praėjo 25 metai po kapo ramybės laikotarpio ir jeigu kapavietėje galimi nauji laidojimai. Komisija pavasarį įvertins neprižiūrimų kapaviečių būklę Leliūnų ir Pakalnių kapinėse, atitinkamai priimdama sprendimus dėl apleistų kapaviečių panaikinimo. Atsiliepusieji apie menamas artimųjų kapavietes turi pateikti prašymą seniūnijai. Jei nėra išlikusių paminklų ir užrašų ant jų arba išlikusių duomenų kapinių žurnale, asmuo turi pateikti prašymą, kuriame reikia nurodyti giminystės ryšius ir jam žinomas aplinkybes, dėl kurių neišlikę duomenų apie kapą. Taip pat reikia pateikti visus turimus duomenis apie kapavietę ir joje palaidotus asmenis, prie prašymo pridėti jo pagrįstumą įrodančius dokumentus (išrašus iš bažnytinių knygų, civilinės metrikacijos mirties liudijimus ar seniūnijos išduotus mirties liudijimus, kapavietės nuotraukas).

Yra rengiami projektavimo dokumentai minėtų kapinių plėtrai šalia esančių. Kapinėse vietos mažėja, tad laikantis kapinių tvarkymo taisyklių, jas turime tinkamai prižiūrėti ir racionaliai eksploatuoti.

RAMAUS SUSIKAUPIMO

Te žvakių liepsnelės sušildo ir suartina mus visus.

Seniūnija

Joomla templates by a4joomla