Utenos rajono savivaldybėje įsibėgėjo 2022 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimas. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Utenos rajono savivaldybės Vertinimo komisijos sprendimu buvo atrinktos labiausiai atitinkančios bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus projektų paraiškos. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. AĮ-825 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. AĮ-630 „Dėl asmens, atsakingo už priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Utenos rajono savivaldybėje 2022 m. administravimą, paskyrimo ir lėšų paskirstymo“ pakeitimo“ patvirtintas finansuojamų 7 Utenos rajono bendruomeninių organizacijų sąrašas, įgyvendinant 2022 m. minėtą Priemonę Utenos rajono savivaldybėje:

Eil. Nr.

Seniūnija

Projekto pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Skiriama lėšų suma (Eur)

1.

Daugailių seniūnija

Utenos rajono Daugailių bendruomenė

„Daugailių, Radeikių, Juknėnų bendruomenes vienijančios tradicijos“

1 299,87

2.

Kuktiškių seniūnija

Kuktiškių seniūnijos bendruomenė

„Bendruomeniškumas ir geroji patirtis Molėtų krašte, vienijanti Kuktiškių bendruomenės narius“

1 093,16

3.

Leliūnų seniūnija

Leliūnų seniūnijos bendruomenė

„Laisvalaikis pliaže“

2 092,96

4.

Sudeikių seniūnija

Sudeikių bendruomenė

„Gyvename aktyviai ir įdomiai“

1 376,64

5.

Tauragnų seniūnija

Tauragnų krašto bendruomenė

„Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas Tauragnuose“

1 258,72

6.

Užpalių seniūnija

Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“

„Atverkim duris bendrystei“

1 443,70

7.

Vyžuonų seniūnija

Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“

„Pažintinė bendruomeniškumą skatinanti išvyka į Biržų kraštą“

1 408,55

Iš viso

9 973,60

2022 metais Utenos rajono savivaldybei Priemonei įgyvendinti viso skirta 26 474,00 Eur. Likusi Utenos rajono savivaldybei skirtų, bet nepanaudotų lėšų dalis bus paskirstyta paskelbus naują konkursą. Atskiru pranešimu Savivaldybės administracija informuos apie priimtą sprendimą dėl paskirstymo kriterijų ir kitų konkurso sąlygų.
Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą Priemonę Utenos rajono savivaldybėje 2022 m. rasite čia:
https://www.utena.lt/index.php/lt/nvo-naujienos/3329-nevyriausybiniu-organizaciju-ir-bendruomenines-veiklos-stiprinimo-2022-metu-veiksmu-plano-igyvendinimo-1-1-6-priemones-stiprinti-bendruomenine-veikla-savivaldybese-igyvendinimo-utenos-rajono-savivaldybeje-2022-m-tvarka

Joomla templates by a4joomla