Būsto ir gyvenamosios aplinkos žmonėms su negalia pritaikymas – minimalus pertvarkymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir smulkus remontas įgyvendinant statybos sprendimus. 

SVARBU:

Būstas pritaikomas neįgaliesiems, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų:

• labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

• ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai –

nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis; neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui; elektrinis vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo vėžimėlis);

• vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas kitas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.).

Pageidaujant pritaikyti būstą, pateikiami laisvos formos prašymas pritaikyti būstą ir dokumentai ar jų kopijos:

  • neįgaliojo pažymėjimo kopija, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);
  • išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
  • medicininė pažyma apie techninės pagalbos priemonių poreikį arba sutarties kopija apie suteiktas techninės pagalbos priemones (neįgaliojo vežimėlį, vaikštynes ar kt.);
  • būsto, kurį norima pritaikyti, inventorinė byla;
  • būsto savininko (-ų) sutikimas pritaikyti būstą neįgaliojo poreikiams;
  • kita pareiškėjui svarbi informacija.

Prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės  administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių (Utenio a. 4, Utena, 108 kab.), tel. 8 389 61628. 

Prašymai ir dokumentai priimami kiekvienais kalendoriniais metais nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d.

TEISĖS AKTAS:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-460 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo”

Joomla templates by a4joomla