Pardavus Pakalnių kultūros centro pastatą, Kovo 11- osios dienos minėjimo renginys vyko Pakalnių vaikų darželio pastate, įrengtoje Pakalnių laisvalaikio salėje.

Šioje šventėje koncertavo UKC Vyžuonų skyriaus vokalinio moterų ansamblio „Versmė“ moterys ( vadovė R. Miečiūtė) bei UKC Leliūnų skyriaus Pop grupės „Aušra“ vokalistės Kristina ir Evelina ( vadovai A. ir E. Gutauskai).

Pakalnių vaikų darželio auklėtiniai surengė įspūdingą pasirodymą, o šventę vainikavo prasmingos Onos Kaulinienės eilės skirtos Lietuvai.

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

UTENOS VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBA

Informuojame, jog grįžtantys laukiniai paukščiai į Lietuvą kartu atnešė ir labai patogenišką paukščių gripą. Pirmasis šios ligos atvejis 2017 m. vasario 27 d. nustatytas Kauno mieste, Nemune, rastoms nugaišusioms 6 gulbėms nebylėms.

Primename, kad pagal parengtą ir 2015 m. balandžio 29 d. patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos VMVT viršininko – valstybinio veterinarijos inspektoriaus įsakymą „Dėl paukščių gripo prevencijos priemonių taikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje“, Utenos rajono paukščių laikytojams yra nurodyta:

1. užtikrinti, kad:

1.1. biologinio saugumo priemonės (paukščių laikymo vietos aptvėrimas, dezinfekcinių barjerų įrengimas, švaros, tvarkos palaikymas, pastovus graužikų naikinimas, draudimas paukščių laikymo patalpose lankytis pašaliniams asmenims, susidariusių šalutinių gyvūninių produktų tinkamas tvarkymas ir t.t.) būtų taikomos visose be išimties paukščių laikymo vietose,

1.2. paukščių girdymui nebūtų naudojamas vanduo iš atvirų vandens telkinių ar/ir užterštas paukščių išmatomis bei išskyromis,

1.3. pašaras, skirtas paukščiams, būtų laikomas taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių ir kitų gyvūnų,

1.4. antys ir žąsys būtų laikomos atskirai nuo kitų paukščių.

2. Nelaikyti paukščių lauke ir atviruose aptvaruose laukinių paukščių migracijos metu: kovo - balandžio ir rugsėjo - spalio mėnesiais. Paukščius galima laikyti uždarose patalpose ir neišleisti jų į lauką arba išleisti tik į tokią lauko aikštelę, kuri yra iš visų pusių atversta ir turi stogą.

3. Visi paukščių laikytojai privalo registruoti laikomų paukščių bandas ir deklaruoti paukščius du kartus per metus: sausio ir liepos mėnesiais.

4. Neįsigyti įtariamai sergančių paukščių.

5. Paukščių laikymo vietoje pastebėjus sergančius paukščius (yra apatiški, dažnai tupi arba stovi nuleidę galvas, galvos su skiautere ir pakaruokliais patinusios ir pamėlynavusios, paburkę sinusai, vandeningas viduriavimas) arba pokyčius, leidžiančius įtarti paukščių gripą (staiga sumažėjusį pašarų, vandens suvartojimą, kiaušinių dėjimą ilgiau nei dvi dienas, didesnį gaišimą) nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 valandas) pranešti Utenos VMVT telefonais: (8 389) 51933, (8 389) 55841, (8 687) 38638, (8 682) 20491.

poledine 2017

Kelios vasario 16 d. minėjimo akimirkos Leliūnų seniūnijoje, taip pat leliūnų bendruomenės gyventojo Antano Štaro medžio drožinių parodos atidarymas,kuri bus eksponuojama iki 2017-03-01 ( Seniūnijos salėje). Maloniai kviečiame aplankyti.
 
 

MIELI ŽMONĖS,

Mes visi savo širdy nešiojamės Tėvynę. Ji – tai miškai, pievos, upės, miestai, kalba ir mes, Lietuvos žmonės, dirbantys, auginantys vaikus, kuriantys savo šalies gerovę ir tikintys Lietuva.

Mūsų Tėvynė gimė 1918 m. vasario 16-ąją. Ši diena - tai tarsi mūsų tautos vėliava. Vienijanti, sutelkianti, kelianti pasididžiavimą. Tegu Vasario 16-osios dvasia išlieka mumyse daugybę metų. Tegu mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą.

Tad sveikindama šios brangios kiekvienam lietuviui šventės, Lietuvos valstybės atkūrimo proga, noriu palinkėti, kad neprarastume tikrųjų vertybių, kurios padėjo tautai išlikti sunkiais momentais. Išlaikykime Tautos identitetą, stiprinkime pilietiškumą, susitelkę vieningai ir aktyviai dalyvaukime mūsų Lietuvos kūrime. Su meile ir rūpesčiu kurkime modernią ir klestinčią Lietuvą. Kantriai išgyvenkime sunkumus, vildamiesi, kad jie laikini.

Kur bebūtume, didžiuokimės, kad esame lietuviai. Juk kokia Lietuva yra ir kokia ji bus, priklauso tik nuo mūsų pačių.

Brangūs žmonės! Te Vasario 16-oji suteikia mums visiems stiprybės, tikėjimo savimi, vieni kitais ir savo Tėvyne. Švęskime Laisvę!

Maloniai kviečiame Utenos, Zarasų, Molėtų, Anykščių, Ignalinos rajonų ūkininkus į susitikimą su LR žemės ūkio ministru Broniumi Markausku, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA), VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (VĮ ŽŪIKVC) atstovais, ŽŪK ,,Pienas LT“ atstovais, LPGA tarybos pirmininku Jonu Vilioniu.

Susitikimas įvyks 2017 metų vasario 22 d. 11 val. Utenos muzikos mokyklos salėje (adresu Utena, Maironio g. 11, II aukštas). Renginio trukmė apie

3 val. Automobilių parkavimas J. Basanavičiaus / Maironio g. sankryžoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje (buv. pieninės aikštė).

Š. m. vasario 10 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-102 patvirtinti 2016 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai. Nors šiemet, palyginti su ankstesniais metais, bendra skirta susietosios paramos suma yra padidinta daugiau kaip 1 mln. eurų (2015 metais skirta 19 557 000 Eur, 2016 metais – 20 709 468 Eur), išaugus mėsinių galvijų , pieninių veislių bulių, avių bei ožkų skaičiui Lietuvoje, išmokų už gyvulius dydžiai šiais metais sumažėjo.

Nustatyta išmoka už mėsinį galviją – 93,97 Eur, mėsinę avį – 10,72 Eur, pieninės veislės bulių – 68,82 Eur, pieninę ožką – 20,68 Eur. Šios išmokos pasieks pareiškėjus jau nuo š. m. kovo 1 d.

Pažymėtina, kad pagal 2016 m. gruodžio 30 d. Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-783 21.3 papunktį, jeigu duomenys apie mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pieninių ožkų perkėlimus ir kaitą valdos valdytojo ar jo partnerio buvo pateikti (GŽ-2 ar GŽ-2a) paslaugos teikėjui (ir (ar) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, skerdimo įmonei ar prekiautojui ūkiniais gyvūnais) pavėluotai arba suvesti į Ūkinių gyvūnų registrą pavėluotai, tuomet už tokį pažeidimą konkrečiam gyvuliui taikoma 20 proc. sankcija. Ankstesniais metais dėl šio pažeidimo išmokos už gyvulius nebuvo skiriamos.

Primename, kad 2016 m. rugsėjo 9 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-519 patvirtintas susietosios paramos už pienines karves dydis – 91 Eur.

Taip pat informuojame, kad 2017 m. sausio 24 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-47, patvirtinti 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius išmokų dydžiai. Nustatyta atsietoji išmoka už baltyminius augalus, deklaruotus 2011 m. - 23,40 Eur / ha, specialioji išmoka už bulių (skaičiuojama pagal 2010–2011 m. valdoje laikytų bulių skaičiaus aritmetinį vidurkį) - 212,00 Eur, išmoka už karves žindenes (už 2007 m. kovo 31 d. turėtas karves žindenes ir telyčias nuo 8 mėn.) - 111,00 Eur, išmoka už ėriavedes (ne mažiau kaip 12 ėriavedžių, išlaikytų 100 dienų nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 8 d.) – 3,7 Eur.

Informuojame, kad šių metų vasario 10 d. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotas Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo 2017 metais grafikas.

Artimiausiu laiku, t. y. nuo kovo 13 dienos, Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) priims paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovės“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (paraiškų surinkimas tęsis iki balandžio 14 d.).

Šiuo metu (2017-02-06 – 2017-03-31) NMA priima paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Šia parama gali pasinaudoti miško valdytojai ir kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės pateikę paraiškas ŽŪMIS portale, adresu https://zumis.lt .

Skaityti daugiau...

UKC Leliūnų skyriuje 2017 m. vasario 15 d. 17 val. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. UKC „Žaliaduonių“ teatro spektaklis. V. Veršulis „Už durų“ (rež. Šarūnas Kunickas)

Vasario 16 d. 12.30 val.

Leliūnų seniūnijos salėje

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos

minėjimas

 

Renginio metu:

Antano Štaro medžio drožinių

parodos atidarymas,

 

UKC Sudeikių skyriaus moterų ansamblio koncertas.

Vadovė Aušra Baltuškienė

Maloniai kviečiame atvykti

Organizatoriai

Joomla templates by a4joomla