Didelis savižudybių skaičius – aktuali ir skaudi problema Lietuvoje. Daugeliui iš mūsų savižudybę teko patirti ir išgyventi savo artimoje aplinkoje. Tai skausminga patirtis, kurią sunku įveikti be kitų pagalbos. Vis tik iki šiol savižudybių problemą lydi daug mitų ir nepagrįstų įsitikinimų, kurie trukdo kreiptis pagalbos.
Todėl kreipiamės į visus, kuriuos vienaip ar kitaip dviejų metų laikotarpyje yra palietusi su artimojo savižudybe susijusi netektis, kviesdami susitikti su mumis individualiam pokalbiui. Pokalbis su Jumis padėtų giliau pažinti savižudybių rizikos veiksnius ir pagalbos galimybes sunkumus išgyvenantiems žmonėms. Siekiant ateityje užkirsti tokioms nelaimėms kelią, labai svarbu suprasti kur, kada ir kaip žmonėms turėtų būti pasiūlyta specializuota pagalba. Be artimųjų tarpininkavimo tai padaryti labai sudėtinga. Suprasdami, kad tai jautri ir skausminga tema, stengsimės padaryti viską, kad užtikrintume emocinę paramą ir pokalbio konfidencialumą. Todėl šį tyrimą atlieka kvalifikuotų ir patyrusių psichologų grupė iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto.
Pokalbio vietą ir laiką suderinsime atsižvelgiant į Jūsų galimybes.
Turinčius artimojo savižudybės patirtį ir galinčius prisidėti prie gilesnio šios problemos supratimo labai prašome susisiekti telefonu +37060371734 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Būsime dėkingi už Jūsų drąsą ir patirties įprasminimą!
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tyrėjų grupė
Tyrimo vadovas – prof. dr. Nida Ţemaitienė, tel. +37060371680, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Tyrėjai – Valija Šap, Alicja Juškienė, Irina Banienė, Laura Digrytė, Vilma Liaugaudaitė.
Tyrimą finansuoja: Lietuvos mokslo taryba.

INFORMACIJA ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „ Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašas.

Šiais metais nauja yra tai, kad būstas ir aplinka gali būti pritaikoma visiems vaikams, turintiems sunkią negalią (slauga nėra būtina). Taip pat pagal šią programą Šeimoms yra galimybė įsigyti sensorikos priemonių, t.y. visko, kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius. Tai gali būti pasunkintos antklodės, liemenės,  batutai, sūpynės, hamakai, kamuoliai ir pan. Šių priemonių įsigijimui yra būtina gydytojo pažyma.

Vienam vaikui skiriama suma – 140 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio lėšų suma, jeigu reikalingas keltuvas, papildomai dar gali būti skiriama 140 BSI suma.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas) savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą (toliau – prašymas). Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo tam pačiam vaikui su negalia.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

- vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;

- vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą, kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;

- išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), kad vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės (jei planuojama įsigyti tokias priemones);

- sutikimas naudoti vaiko asmens duomenis būsto pritaikymo tikslais gauti informaciją iš valstybinių registrų.

Prašymai pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priimami iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus 108 kab.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 389)  63996, (8 389)  61622 arba galima rasti internete adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de3feec084e111e8ae2bfd1913d66d57.

Ūkininkai, šiemet deklaravę žemės ūkio naudmenas bei kitus pasėlius buvo įspėti, kad jeigu neatnaujins valdos duomenų iki spalio 1 d., praras teisę gauti avansines tiesiogines išmokas.

Atkreipiame dėmesį, kad įvertinus tai, jog dėl Lietuvą užklupusios sausros dažnam ūkininkui pritruks apyvartinių lėšų – priimtas sprendimas šiais metais avansinės išmokas mokėti visiems ūkininkams, įprasta tvarka.

Vis dėl to pažymime, kad Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse numatyta, kad pareiškėjas prašyti paramos už deklaruotą plotą gali tik tuo atveju, jeigu turi ir prireikus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – Agentūra) galės pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus ir galės įrodyti ūkyje (valdoje) vykdomą žemės ūkio veiklą.

Teikdamas paramos parašką kiekvienas pareiškėjas patvirtina, kad tai žino ir Agentūrai paprašius, žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus (nuosavybės, nuomos ar panaudos sutartis) galės pateikti. Ūkininkai, dirbantys jiems nuosavybės teise nepriklausančią žemę, dėl tokios žemės valdymo privalo sudaryti rašytines nuomos ar panaudos sutartis (notarinis patvirtinimas nebūtinas) su sklypų savininkais.

Sudarytos sutartys – tai vienintelis patikimas būdas sutarti dėl žemės sklypo valdymo ir dirbimo terminų, suteikia galimybę racionaliai planuoti investicijas į dirvožemio gerinimą, spręsti dėl sėjomainos.

Be to, Žemės ūkio ir kaimo verslo centro tvarkomoje Valdų registro duomenų bazėje sukaupti žemės sklypų teisėto naudojimo sutarčių duomenys padės greitai identifikuoti asmenis, turinčius teisę valdyti plotus, ir išvengti konfliktų, kylančių nagrinėjant ginčus dėl tiesioginių išmokų skyrimo.

Informuojame, kad pagal dabar galiojančią tvarką - žemės ūkio valdos duomenis valdų registre atnaujinti reikia kasmet ir tai padaryti reikia iki gruodžio 31 d.

Š. m. liepos 17 d. 13,00 val. seniūnijos salėje rengiamas Leliūnų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susitikimas, kurio metu bus sudaroma Leliūnų seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga, galėsianti pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-175 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą priimti sprendimą dėl finansavimo skyrimo mieste registruotų ir veikiančių bendruomeninių organizacijų, kitų nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų vykdomiems projektams.

Išplėstinėje sueigoje patariamojo balso teise taip pat galės dalyvauti seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai (įgaliojimą ir deleguojamo atstovo duomenis bendruomenės turi pateikti iki liepos 16 d. Leliūnų seniūnijai arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Maloniai kviečiame dalyvauti.

                 Pateikus projektą Utenos rajono savivaldybei "Dėl Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo vaikų vasaros poilsio organizavimo" ir gavus finansavimą Leliūnų seniūnijos sudarytos komisijos nutarimu penki atrinkti Leliūnų seniūnijos vaikai gavo finasavimą lankyti vasaros dienos stovyklą pas G. Mazūrą keramikos studijoje " Pliauskelė", Tuopų 37  Antalgės k.  Utenos raj. Labai šaunu, kad gavę finasavimą, nors  ir penkiems vaikams,  turėjome galimybę pradžiuginti suteikdami naujos patirties ir gyvenimo nuotykių. Tikimės, kitais metais didės finasavimo galimybės ir galėsime skirti jį didesniam skaičiui Leliūnų seniūnijos vaikų.

2018 m. balandžio 17 d. Utenos rajono savivaldybės administracija su UAB „Utenos komunalininkas" pasirašė viešojo pirkimo „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo, transportavimo ir šalinimo paslaugos" sutartį. Jos vykdymo metu Utenos rajono savivaldybės teritorijoje planuojama nemokamai surinkti 200 tonų asbesto turinčių gaminių atliekų (toliau – asbesto atliekos) iš visuomeninių pastatų ir individualių gyvenamųjų pastatų, paslauga finansuojama Atliekų tvarkymo programos ir savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Utenos rajono savivaldybės gyventojus kviečiame pasinaudoti galimybe nemokamai ir saugiai sutvarkyti asbesto turinčias atliekas pagal siūlomus du asbesto atliekų sutvarkymo būdus:

1. Norint, kad UAB „Utenos komunalininkas" iš gyventojų nurodytos vietos apvažiavimo būdu nemokamai paimtų asbesto atliekas, reikia:
- skambinti UAB „Utenos komunalininkas" tel. (8 389) 63 800 ir pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (asbesto atliekų susidarymo vietą), preliminarų asbesto atliekų kiekį, kontaktus (telefoną ir/ar el. paštą);

Skaityti daugiau...

Siekiant stiprinti savo šaknis su gimtine, atstatant ryšį su savo esme ir gamta, pasodinome ąžuolus V. Valiušio keramikos muziejaus teritorijoje ir viešoje erdvėje prie simbolinio malūnėlio Leliūnuose.

 32506960 10212542306136306 8870467149806698496 n  32669602 10212542310336411 6177116643366273024 n

Joomla templates by a4joomla